VHSKAZETY.cz vrací důležité okamžiky života zpět k Vám!

Úvod

VHS kazety schraňuje mnoho lidí jako jedny ze svých nejcennějších vzpomínek na dětství své, svých dětí, na svůj život. Máte možnost si je kdykoli přehrát?

Moje práce

To co dokáži, je zachovat obsah Vašich VHS kazet, Vašich vzpomínek na disky DVD, případně na jiné nosiče digitálních formátů. (USB flashdisk, HDD).

Chtěli byste mít tyto vzpomínky ve svém PC, či na DVD kdykoli ke spuštění?. Pokud máte nějaké otázky, či pokud máte zájem o digitalizaci VHS kazet,

prosím kontaktujte mě.

Přístup

Snažím se brát v potaz Vaše potřeby a individuální přání, které konfrontuji s technickými možnosti nejen dnešní doby, ale hlavně tehdejší. Věřím, že technika digitalizace a výsledný produkt je uspokojivý. Kvalita totiž kopíruje přesně technické možnosti doby pořízení záznamu. 

Reference

"Věřím, že se mohu pochlubit těmi nejlepšími referencemi, moji blízcí a přátelé mají totiž police s VHS kazetami již dávno prázdné. Právě zpětná vazba je hnacím motorem pro zlepšení, či určitou formou odměny "  

Děkuji tedy vřele za ně: